En spont är oftast en temporär stödkonstruktion för att göra en byggplats tillgänglig för till exempel grundläggning. Konstruktionen gör det möjligt att schakta inom ett avgränsat område med minimala markrörelser. Vid arbeten under vattennivån, till exempel gjutning för brostöd, uppför man en stödkonstruktion runtom för att länspumpa innanför. Det gör det möjligt att arbeta torrskodd. Sponter kommer till användning även för olika anläggningsarbeten, som vägar och järnvägar. Kajer är ett exempel på permanenta stödkonstruktioner. Vi har kapacitet för att genomföra större spontjobb och har eget spont/balklager samt ett flertal erfarna licensierade smeder (enligt SS EN 287-1). Vi utför kompletta lösningar där borrade stag samt hammarband ingår.

Slagen spont (traditionell spont)

Spontplankorna låser i varandra så att lös lera eller vatten inte tränger in. Dessa installeras genom slagning eller vibrering ner till önskat djup. Sponten kan förstärkas med hammarbandsbalk och förankras eller strävas.

Borrad spont (berlinerspont)

Används där jorden är stenig eller friktionsrik. Byggs framför allt av H-balk. Installeras genom slagning, eller förborrning vid hårdare buller- eller vibrationskrav. Förstärks på samma sätt som slagen spont. Utfackning kan göras med sprutbetong, plåtning eller trävirke. Pålplintar erbjuder kompletta spontlösningar med hammarband, förankringsstag och tätning av fria spontytan.

Borrad rörspont (RD wall)

Används när marken är så fylld av sten och block att slagning inte är möjlig, eller när omgivningen är mycket känslig för påverkan. Denna konstruktion drivs med fördel in i friskt berg i bottensektionen.

Mats Ahlgren
070-345 89 99
mats@palplintar.se

Benny Berndts
0734-04 49 12
benny@palplintar.se