Betongpålar

Pålning med prefabricerade betongpålar är den vanligaste metoden i Sverige. Pålplintar AB använder egentillverkade certifierade betongpålar i en jämn och hög kvalitet.

De standardbetongpålar vi arbetar med är av typen SP 1, SP 2 och SP 3. Dessa pålar är lämpliga i lättslagna jordar ovan berg eller i bottenmorän. Vi kan även erbjuda dessa pålar i frysprovad anläggningsbetong för användning i korrosiva miljöer.

För särskilda ändamål arbetar vi med slankare specialbetongpålar med lägre vikt, vilket kan skapa mer kostnadseffektiva byggnationer. När och varför, exempel?

 

Arbetsbeskrivning
Pålarna installeras med pålmaskin försedd med hydraulisk frifalls- eller accelererande hejare. Pålarna slås till stopp (spetsburna) eller installeras till föreskriven djup (mantelburna). Efter godkänd installation kapas pålarna.

Mats Ahlgren
070-345 89 99
mats@palplintar.se

Bengt Nyström
070-650 45 45
bengt@palplintar.se

Slagna stålpålar

Vid grundläggning av lätta byggnader kan slagna, slanka stålrörspålar användas. Pålarna är också lämpliga vid grundförstärkning av befintliga byggnader.

Pålplintar tillhandahåller stålpålar i dimension. Pålarna är tillverkade av obehandlat stål och levereras med skarvhylsa och bergsko i längder från 1 m.

 

Arbetsbeskrivning
Pålningen sker med en lätt hydraulhejare, ofta monterad på en specialmaskin.
Pålen slås till fast jord eller berg. Eventuell kontroll görs därefter av pålens rakhet med tolk eller inklinometer. Pålarna fylls ofta med betong för att motverka invändig korrosion och ge något ökad lastkapacitet. Efter godkänd installation kapas pålen och tryckfördelningsplatta monteras. Vid behov kan pålens bärförmåga verifieras med stötvågsmätning.

Bengt Nyström
070-650 45 45
bengt@palplintar.se