Pålning utförs i samband med byggnation av hus, vägar, järnvägar, broar och andra anläggningsarbeten. Pålarna installeras för att överföra last från ovanliggande konstruktion förbi lösa jordlager ned till bärkraftiga jordar eller berg. Beroende på typ av byggnation, markens förutsättningar och bärförmåga samt olika hänsyn till omgivningen erbjuder vi ett antal olika typer av pålningsmetoder.

SLAGNA PÅLAR

BETONG
STÅL

BORRADE PÅLAR

STÅL
STÅLKÄRNOR