Borrade stålpålar

Borrade stålpålar är ett bra alternativ vid besvärliga markförhållanden, till exempel när jorden är stenig och blockrik. Med längder från 1 meter är de lätta att anpassa för arbeten i källare.

Arbetsbeskrivning
Stålrören borras in i berget. Rören spolas sedan rent och fylls med injekteringsbruk. Efter godkänd kontroll av bärförmåga och stoppslagning av pålen kapas den och en tryckfördelningsplatta monteras.

Benny Berndts
0734-04 49 12
benny@palplintar.se

Stålkärnepålar

Stålkärnepålar används när stora laster (över 800 kN) ska bäras upp. Pålen kan användas både inomhus och utomhus. Den är mycket bra att använda vid höga krav på omgivningspåverkan (buller och vibrationer), i blockrik jord eller när pålen ska uppta både tryck- och draglaster.

Stålkärnepålen kan med fördel användas som mantelburen påle inomhus där det kan vara svårt att påvisa lasten genom stoppslagning/stötvågsmätning.

Arbetsbeskrivning
Ett foderrör borras ned ca 0,3–0,5 m i friskt berg. Beroende på konstruktion borras eventuellt vidare i berg för stålkärnan, längd beroende på aktuellt lastfall. Borrhålet spolas rent och fylls underifrån med injekteringsbruk. En distansförsedd stålkärna installeras, eventuellt i kortare längder som kopplas samman genom svetsning eller gängskarv. Vid spetsburna pålar kontrolleras bärförmågan genom stoppslagning och störvågsmätning innan bruket hårdnar. Förekommer dragkrafter förses bergförankringsdelen oftast med rillor. Bärförmåga verifieras genom provdragning alternativt geostatisk beräkning. Efter godkännande kapas pålen och förses med tryckfördelningsplatta.

Benny Berndts
0734-04 49 12
benny@palplintar.se