Vi skapar grunden till de fundament som många av landets byggnader vilar på. Det kan handla om massiva betongpålar hundra meter ner i jorden under ett nybyggt affärscentrum. Men också en spontvägg som förstärker en gammal kaj, eller stålpålar som ger stöd åt en vanlig familjevilla.

Vår breda verksamhet ger oss erfarenheter som vi har nytta av varje gång vi tar oss an ett nytt uppdrag. Tillsammans med våra kunder hittar vi den bästa lösningen utifrån de speciella krav och förutsättningar som alltid finns.

Till vår hjälp har vi en maskinpark som består av det allra senaste inom pålningstekniken. Radiostyrda maskiner, självjusterande master samt datoriserad dokumentation av varje påle är några exempel på vår ambition att ligga på en hög tekniknivå. Vi utför även maskinanpassningar för speciella ändamål.

FAKTA OM PÅLPLINTAR

GRUNDAT: 1982
ÄGARE: Pålplintar ingår sedan år 2000 i den norska koncernen AF Gruppen ASA.
ANTAL MEDARBETARE: 30

Affärsidé:

Pålplintar erbjuder marknadens bästa lösningar för grundläggning utifrån projektets förutsättningar och våra kunders specifika krav.