Kvalitet

Produktionen är tredjepartscertifierad av Nordcert och produkterna är CE-märkta. Vi arbetar efter ett kvalitetssystem i linje med ISO 9001 där samtliga produkter kontrolleras så att de uppfyller dina krav och förväntningar som kund.

Miljöpolicy

Vi strävar efter att använda oss av miljömässigt hållbara arbetsmetoder, utrustning och konstruktionsmaterial i hela vår verksamhet. Att hushålla med resurser samt att sluta kretsloppet är några viktiga delmål i vår verksamhet. Dessa mål försöker vi uppnå genom att:

  • Arbeta målmedvetet och systematiskt med miljöfrågor.
  • Försöka leva upp till och överträffa de av samhället ställda kraven på vår verksamhet.

Exempel på åtgärder för en bättre miljö som vi ständigt utvecklar och jobbar med är:

Reduktion av miljöfarliga ämnen i naturens kretslopp (restprodukter som t.ex. spillolja, emissioner samt ofrivilliga diesel/olje-utsläpp i naturen).
Ständig förnyelse och miljöanpassning av vår maskinpark.

FAKTA OM PÅLPLINTAR

GRUNDAT: 1982
ÄGARE: Pålplintar ingår sedan år 2000 i den norska koncernen AF Gruppen ASA.
ANTAL MEDARBETARE: 45