Stockholm växer och fram till år 2025 ska Norra Stationsområdet bebyggas och utvecklas till en helt ny del av staden. Genom överdäckning av motorväg och järnväg ska det gamla industriområdet bebyggas och omvandlas till en levande och attraktiv stadsdel. Pålplintar är med och lägger grunden till …